Bestuur OJC Watjang?!?

Het bestuur van OJC Watjang?!? volgt uit de stichting OJC Watjang?!? en wordt ondersteund door de commissies.

De volgende vrijwilligers zitten in het bestuur: 
 
Naam: Functie: Contact:
Jelle Janssen Voorzitter info@watjang.nl
Meggy Nelissen Secretaris secretaris@watjang.nl
Martin Janssen Penningmeester penningmeester@watjang.nl
Siem Versleijen Bestuurslid  
Sem Janssen Afgevaardigde van de 'Pop' popcommissie@watjang.nl
Steffi Nellen Afgevaardigde van de 'Sat' SAT-commissie@watjang.nl
Lisan Nabben Afgevaardigde van de 'Jeugd' jeugdcommissie@watjang.nl
Laurens Hellegers Afgevaardigde van Zomaarpop info@zomaarpop.nl